Chat Messenger

Nhân dịp Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội , sự kiện gắn với với sự ra đời Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã xây dựng cuốn kỷ yếu “công chứng Việt Nam chặng đường xây dựng và phát triển” để ghi lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

hhccv (1).png

Dự án khác

Tự Nhiên

Branding

Auvi9

Branding

Vietsolution

Branding