Chat Messenger

Công ty TNHH Sự kiện và Giải trí Auvie là công ty phát triển trong lĩnh vực truyền thông với các nghiệp vụ: Tổ chức sự kiện; Truyền thông – Quảng cáo; Đào tạo các lớp thanh nhạc, guitar, ukulele; Thực hiện các TVC quảng cáo, các chương trình âm nhạc; In ấn, trang trí tiệc cưới, tiệc sinh nhật.

auvi9.jpg

Dự án khác

Tự Nhiên

Branding

Natufarm

Branding

Nam Thịnh

Branding