Nhóm thiết kế đã lựa chọn thể hiện thương hiệu DRAHA HẠ LONG nằm trong cấu trúc vòng tròn như dấu hiệu bảo toàn năng lượng cuộc sống, gắn chung với hình dáng những đỉnh núi cao vươn lên, thể hiện một năng lực vô tận cho cuộc sống. Ẩn chứa trong logo này, chính là chữ D chữ cái cơ bản trong từ Delta (vùng châu thổ) và từ Dragon (loài rồng).

Draha.png