Chat Messenger
Chat Zalo
Draha1

Draha Hạ Long

Nhóm thiết kế đã lựa chọn thể hiện thương hiệu DRAHA HẠ LONG nằm trong cấu trúc vòng tròn như dấu hiệu bảo toàn năng lượng cuộc sống, gắn chung với hình dáng những đỉnh núi cao vươn lên, thể hiện một năng lực vô tận cho cuộc sống. Ẩn chứa trong logo này, chính là chữ D chữ cái cơ bản trong từ Delta (vùng châu thổ) và từ Dragon (loài rồng).

Draha.png

Dự án khác

banner-service-04

Auvi9

Branding

vvpcc

Vietsolution

Branding