Chat Messenger
Chat Zalo

Hướng dẫn đăng ký google reCaptcha v2, v3 API key

Giới Thiệu

Google reCAPTCHA là một dịch vụ miễn phí giúp bảo vệ website của bạn khỏi các hoạt động spam và lạm dụng tự động. Nó sử dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro tiên tiến và các thử nghiệm tương tác để phân biệt giữa con người và bots.

Bước 1: Truy Cập Trang Đăng Ký

 1. Truy cập vào trang đăng ký Google reCAPTCHA: https://www.google.com/recaptcha.

 2. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn nếu chưa đăng nhập.

Bước 2: Đăng Ký Trang Web của Bạn

 • Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang đăng ký reCAPTCHA.

 • Điền vào các thông tin cần thiết:

  • Label (Nhãn): Đặt tên cho dự án của bạn để dễ quản lý. Ví dụ: "Website của tôi".

  • reCAPTCHA type (Loại reCAPTCHA): Chọn loại reCAPTCHA bạn muốn sử dụng. Google cung cấp nhiều lựa chọn:

   • reCAPTCHA v2:

    • "I'm not a robot" Checkbox (Hộp kiểm "Tôi không phải là robot").

    • Invisible reCAPTCHA (reCAPTCHA vô hình).

    • reCAPTCHA v2 Android (dành cho ứng dụng Android).

   • reCAPTCHA v3: Không yêu cầu tương tác người dùng, hoạt động bằng cách phân tích hành vi người dùng để xác định rủi ro.

  • Domains (Tên miền): Nhập tên miền của trang web mà bạn muốn bảo vệ. Bạn có thể thêm nhiều tên miền.

  • Owners (Chủ sở hữu): Email của người quản trị trang web. Mặc định là email của tài khoản Google đang đăng nhập, nhưng bạn có thể thêm email khác.

Bước 3: Chấp Nhận Điều Khoản và Đăng Ký

 1. Đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của reCAPTCHA.

 2. Nhấn vào nút "Submit" (Gửi).

Bước 4: Lấy Site Key và Secret Key

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cung cấp Site KeySecret Key.

 • Site Key: Dùng để tích hợp reCAPTCHA vào trang web của bạn.

 • Secret Key: Dùng để liên lạc với máy chủ reCAPTCHA và xác minh phản hồi.

Bước 5: Tích Hợp reCAPTCHA vào Trang Web

Thêm Site Key vào trang web:

Với reCAPTCHA v2, thêm đoạn mã sau vào phần <head> của trang HTML:

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

Thêm đoạn mã sau vào form cần bảo vệ:

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="YOUR_SITE_KEY"></div>

Thay YOUR_SITE_KEY bằng Site Key của bạn.

Xác minh phản hồi ở phía máy chủ:

Gửi yêu cầu POST đến URL: https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify với các tham số secret, response, và remoteip (tuỳ chọn).

 • Ví dụ bằng PHP:

<?php
$url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify';
$data = [
  'secret' => 'YOUR_SECRET_KEY',
  'response' => $_POST['g-recaptcha-response']
];
$options = [
  'http' => [
    'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
    'method' => 'POST',
    'content' => http_build_query($data),
  ],
];
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
$responseKeys = json_decode($result, true);
if($responseKeys["success"]) {
  echo "reCAPTCHA xác thực thành công.";
} else {
  echo "reCAPTCHA xác thực thất bại.";
}
?>

Kết Luận

Đăng ký và tích hợp Google reCAPTCHA giúp bảo vệ website của bạn khỏi các hoạt động spam và lạm dụng tự động một cách hiệu quả. Bằng cách làm theo các bước trên, bạn có thể dễ dàng thêm reCAPTCHA vào trang web của mình và đảm bảo tính bảo mật cao hơn.

 

 

Braney - Your Brand Key

- Office: 192/36 Nguyễn Oanh, P. 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam

- Hotline: 0905010115

- Phone: 028.22442875

- Email: thang.vo@braney.vn

Tin tức khác