Chat Messenger
Chat Zalo

Outsourcing

Web Dev | UX Design | Wordpress DEV | Web Design | App Design | App Dev | Outsourcing

5.Outsourcing

Braney đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm, Website, Mobile App toàn diện, hiệu quả và đa dạng cả ở trong và ngoài nước.

Braney Outsourcing mang đến cho khách hàng dịch vụ phát triển, gia công phần mềm hoàn hảo từ hỗ trợ, tư vấn, bảo trì đến phát triển các ứng dụng, phần mềm một cách toàn diện. Các sản phẩm và giải pháp do công ty triển khai được đảm bảo mức độ an toàn cao, có khả năng mở rộng, mang lại sự hài lòng về chất lượng và thỏa mãn về tiết kiệm chi phí.

Quy trình làm việc

Dự án nổi bật