Chat Messenger

Mobile App

Braney cung cấp dịch vụ thiết kế và lập trình Mobile app chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu của từng khách hàng.

Mobile app là một công cụ vô cùng hữu ích cho doanh nghiệp khi muốn tiếp xúc với đối tượng khách hàng là tầng lớp trẻ và trung niên.

Braney đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng trên nền tảng di động, tự hào là chuyên gia, và là đối tác đáng tin cậy của các khách hàng muốn phát triển ứng dụng trên điện thoại di động

Quy trình làm việc

 • 01. Nghiên cứu

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu. Nghiên cứu Tư vấn Cung cấp giải pháp
 • 02. Wireframing

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu.
 • 03. Đánh giá và trải nghiệm người dùng

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu. Nghiên cứu Tư vấn
 • 04. Thiết kế

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu.
 • 05. Thực hiện

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu.
 • 06. Hỗ trợ

  Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu gồm: tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu.

Dự án nổi bật